O nas

Niemczański Ośrodek Kultury stanowi centrum kulturalne Kopia_zapasowa_Rysunek1niemczańskiej gminy. Skupia w swojej siedzibie kilka różnych podmiotów realizujących cele upowszechniania i kreowania kultury oraz organizacji wolnego czasu. Organizuje kilkadziesiąt imprez w ciągu roku mniejszego i większego formatu, o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Zgodnie z założeniami statutowymi nasz ośrodek jest otwarty na każdą formę aktywności twórczej zarówno najmłodszych,jak i dorosłych mieszkańców gminy, którym nie jest obojętna kultura społeczności lokalnej.

W Niemczańskim Ośrodku Kultury każdy ma szansę podjąć próbę samorealizacji i urzeczywistnienia własnych ambicji artystycznych, a zapewnia to grono animatorów kultury posiadających wieloletnie i wszech- stronne doświadczenie dydaktyczne i merytoryczne na polu upowszechniania kultury.

Oprócz udziału w organizowanych imprezach okresowych i cyklicznych realizowanych zgodnie z założeniami programowymi akceptowanymi co roku prze Społeczną Radę Programową, działającą przy NOK, młodzi ludzie mogą uczestniczyć w życiu Ośrodka korzystając z propozycji zespołów i grup zainteresowań, które działają przy NOK.